•  

  BAGI PEGAWAI PERUBATAN (TAWARAN B) YANG INGIN MENUKAR TEMPAT BERTUGAS ATAU MAKLUMAT PERIBADI / MAKLUMAT PERKHIDMATAN PADA SURAT TAWARAN DAN BORANG PERJANJIAN MOHON KERJASAMA UNTUK MENGEMASKINI MAKLUMAT BERKAITAN PADA AKAUN EHLP TUAN/PUAN SEBELUM MAKLUMAT TERSEBUT BOLEH DIKEMASKINI PADA DOKUMEN BERKAITAN.

  SEKIAN, TERIMA KASIH

 • UNTUK MAKLUMAN, PIHAK URUSETIA SEDANG DALAM TINDAKAN MENGEMASKINI MAKLUMAT PENEMPATAN DI MODUL RAYUAN PERTUKARAN PENEMPATAN. TUAN/PUAN BOLEH KEMBALI MENGISI  SETELAH FUNGSI SENARAI UNIVERSITI DITAMBAH DALAM SENARAI PENEMPATAN.

   

  UNTUK MAKLUMAN PERTUKARAN UNIVERSITI ADALAH TIDAK DIBENARKAN DAN PILIHAN PENEMPATAN INI HANYALAH MELIBATKAN PUSINGAN PENEMPATAN DI UNIVERSITI DAN FASILITI KKM DAN PERTUKARAN FASILITI KKM SAHAJA. KELULUSAN PERTUKARAN ADALAH TERTAKLUK KEPADA KEKOSONGAN DAN KESESUAIAN PENEMPATAN MENGIKUT KEPADA BIDANG PENGAJIAN TUAN/PUAN.

  SEKIAN, TERIMA KASIH.

 • BERIKUT ADALAH MANUAL PENGGUNA BERKAITAN FUNGSI RAYUAN DAN SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN BAGI PROGRAM KEPAKARAN SARJANA PERUBATAN (TAWARAN B).

  URUSAN RAYUAN BERMULA JAM 5:00 PETANG 30 SEPTEMBER HINGGA JAM 5:00 PETANG 30 OKTOBER 2021.

  SEKIAN, TERIMA KASIH.

   

  MANUAL PENGGUNA eHLP - FUNGSI RAYUAN DAN KEPUTUSAN PEMOHON

 •  

  MUAT TURUN DI PAUTAN:

  SENARAI SEMAK DAN KEBENARAN MENDAFTAR DI UNIVERSITI AWAM

  (SENARAI DOKUMEN YANG PERLU DIHANTAR OLEH CALON KEPADA BPL SEBELUM MEMULAKAN PENGAJIAN)

  GARIS PANDUAN SARJANA PERUBATAN

   

   

 •     

 • Berikut adalah pautan slide dan video bagi Majlis Taklimat CBBP dengan / tanpa HLP

  Sesi Akademik 2021/2022

  (Bagi pegawai yang BERJAYA menerima CBBP dengan / tanpa HLP selain Pergigian) 

   

  Pautan slide taklimat :  https://qrgo.page.link/tWcoF

   

  Pautan video              :  https://qrgo.page.link/kpv54

 • Makluman Pemohon

  Untuk paparan terbaik sila akses Sistem eHLP menggunakan browser Mozilla Firefox atau Google Chrome melalui sistem operasi Windows

   

PERHATIAN!
Mohon Baca Panduan Pengisian Borang Sebelum Membuat Permohonan