MUAT TURUN IKLAN TAWARAN
Kumpulan Pengurusan & Professional (P&P)
Pegawai Perubatan
Kumpulan Pelaksana

MUAT TURUN DOKUMEN DALAM PENGAJIAN
Kumpulan Pengurusan & Professional (P&P)
Pegawai Perubatan
 • Tawaran B
  (Sarjana Perubatan)
 • Dokumen
 • Tawaran C
  (Sub Kepakaran)
 • Tawaran D

  (Laluan Paralel)
Kumpulan Pelaksana
 • Tawaran E
  (Sijil/ Diploma/ Ijazah)
SOALAN
Bagaimana saya boleh memohon Cuti Belajar (CB) dengan HLP / tanpa HLP / tanpa Gaji bagi Peringkat Sarjana/ PhD/ Area of Special Interest?
JAWAPAN

Pegawai perlu melayari laman web http://ehlp.moh.gov.my mengikut tempoh iklan yang ditetapkan.


SOALAN
Apakah syarat-syarat bagi permohonan?
JAWAPAN

Memenuhi syarat-syarat pemberian Cuti Belajar seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan Kemudahan Cuti Belajar Kepada Pegawai Awam Yang Mengikuti Kursus Jangka Sederhana Dan Kursus Jangka Panjang Secara Sepenuh Masa (JPA (L) S.175/4/1-1 KLT.8(22)) antaranya seperti berikut:-

a. Berkhidmat secara tetap;
b. Telah disahkan dalam skim perkhidmatan terkini pada tarikh tutup permohonan;
c. Memperolehi markah purata LNPT sekurang-kurangnya 85% bagi tiga (3) tahun kalender terkini berturut-turut;
d. Berumur tidak melebihi 50 tahun bagi permohonan kursus peringkat Sarjana ATAU tidak melebihi 45 tahun bagi permohonan PhD;
e. Bebas daripada sebarang pertuduhan dan tindakan tatatertib;
f. Telah mengisytiharkan harta; dan
g. Calon bukan merupakan Peminjam Tegar Pinjaman/ peminjam yang disenaraihitamkan oleh JPA atau Badan-badan pinjaman Kerajaan lain


SOALAN
Bagaimanakah cara-cara memohon?
JAWAPAN

Sila rujuk arahan dan manual melalui sistem ehlp.


SOALAN
Bilakah tarikh tutup permohonan?
JAWAPAN

Permohonan adalah secara online dan penerimaan borang permohonan akan ditutup seperti yang dinyatakan dalam surat tawaran iklan.


SOALAN
Apakah yang dimaksudkan dengan pengesahan ketua jabatan yang perlu dimuatnaik ke dalam sistem ehlp?
JAWAPAN

Helaian pengesahan ketua jabatan adalah helaian terakhir borang permohonan yang dicetak melalui sistem ehlp. Borang ini mengandungi ruangan perakuan
a. Tanda tangan pemohon
b. Tanda tangan pegawai atasan
c. Tanda tangan ketua jabatan


SOALAN
Siapakah yang layak membuat perakuan kepada helaian perakuan ketua jabatan?
JAWAPAN

 JKN/PKD/KKHOSPITAL
PEGAWAI ATASANPegawai Penilai PertamaPegawai Penilai Pertama
KETUA JABATANTPKN (F) / TPKN (G) ATAU Pengarah Kesihatan NegeriPengarah Hospital


SOALAN
Saya ada masalah untuk mencetak borang, apa yang perlu saya lakukan?
JAWAPAN

Sistem ini disarankan digunakan bersama enjin pencari (browser) Mozilla Firefox. Jika Mozilla Firefox telah digunakan tetapi masih tidak berjaya, sila emel masalah tersebut kepada ehlp1@moh.gov.my. Butiran yang perlu ada ialah:-


SOALAN
Saya telah menekan butang di dalam sistem permohonan dan kemudian mendapati maklumat yang diisi adalah salah, apa yang perlu saya lakukan?
JAWAPAN

Semua permohonan yang telah dihantar tidak boleh dikemaskini lagi. Disarankan pemohon klik butang simpan terlebih dahulu dan mengemaskini sebarang maklumat sebelum menekan butang hantar.


SOALAN
Adakah borang permohonan saya telah diterima oleh pihak BPL?
JAWAPAN

Pengesahan penerimaan borang permohonan boleh dibuat melalui http://ehlp.moh.gov.my.


SOALAN
Di manakah saya perlu menghantar dokumen hardcopy permohonan?
JAWAPAN

Permohonan perlu dialamatkan kepada:-

Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 1
Bahagian Pengurusan Latihan
Aras 6, Menara Prisma
No. 26 Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya


SOALAN
Adakah borang permohonan CB yang dihantar selepas tarikh tutup iklan layak untuk dipertimbangkan?
JAWAPAN

Tidak layak untuk dipertimbangkan.


SOALAN
Sekiranya borang permohonan yang diterima didapati terdapat dokumen tidak lengkap, adakah BPL masih menerima dokumen yang telah lengkap dan dihantar selepas tarikh tutup iklan tersebut?
JAWAPAN

Tidak layak untuk dipertimbangkan.


SOALAN
Bagaimanakah saya boleh mengetahui keputusan permohonan Cuti Belajar dan bilakah boleh saya ketahui?
JAWAPAN

Semakan keputusan boleh dilakukan melalui sistem ehlp pada tarikh yang ditetapkan di surat tawaran.


SOALAN
Adakah pegawai layak untuk dipertimbangkan CB jika mod pengajian adalah separuh masa?
JAWAPAN

Berdasarkan Garis Panduan Kemudahan CB, pegawai perlu mengikuti kursus jangka sederhana dan kursus jangka panjang secara sepenuh masa.


SOALAN
Adakah pegawai layak untuk memohon CB sekiranya pegawai masih belum mendapat tempat di universiti semasa permohonan CB dilakukan?
JAWAPAN

Layak. Namun pegawai harus diingatkan bahawa tempoh bagi mendapatkan tempat di universiti adalah sah selama satu tahun sahaja mulai tarikh surat tawaran bersyarat dikeluarkan.


SOALAN
Adakah saya boleh melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Swasta?
JAWAPAN

Bagi CBBP dengan HLP, pegawai perlu memohon dengan Institusi Pengajian Tinggai Awam (IPTA). Jika IPTA tidak menawarkan kursus tersebut, pegawai boleh melanjutkan pengajian di IPTS dengan syarat perlu membuat permohonan kepada BPL terlebih dahulu dan kursus yang diikuti adalah diiktiraf. Senarai kursus yang diiktiraf boleh disemak di portal JPA iaitu http://pengiktirafan.jpa.gov.my/.


SOALAN
Apakah yang dimaksudkan “Perjanjian Ibu"?
JAWAPAN

Ikatan perjanjian kontrak yang termetrai dengan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam atas sebab pemberian tajaan/biasiswa JPA.


Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 1
(Kursus Jangka Panjang / Sederhana)
03-8885 0694
(Tawaran A) ehlp1@moh.gov.my
  (Tawaran B) ehlp@moh.gov.my
Bahagian Pengurusan Latihan,
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 6, No.26 Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya