tawaran a (Program Sarjana/PhD/Area of Special Interest)
Soalan ?

Bagaimana saya boleh memohon Cuti Belajar (CB) dengan HLP / tanpa HLP / tanpa Gaji bagi Peringkat Sarjana/ PhD/ Area of Special Interest?

Jawapan

Pegawai perlu melayari laman web http://ehlp.moh.gov.my mengikut tempoh iklan yang ditetapkan.


Soalan ?

Apakah syarat-syarat bagi permohonan?

Jawapan

Memenuhi syarat-syarat pemberian Cuti Belajar seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan Kemudahan Cuti Belajar Kepada Pegawai Awam Yang Mengikuti Kursus Jangka Sederhana Dan Kursus Jangka Panjang Secara Sepenuh Masa (JPA (L) S.175/4/1-1 KLT.8(22)) antaranya seperti berikut:-

a. Berkhidmat secara tetap;

b. Telah disahkan dalam skim perkhidmatan terkini pada tarikh tutup permohonan;

c. Memperolehi markah purata LNPT tidak kurang daripada 85% bagi mana-mana tiga (3) tahun yang tertinggi daripada lima (5) tahun terakhir perkhidmatan   pegawai (penilaian genap 12 bulan bagi setiap tahun). Pengecualian penilaian genap 12 bulan bagi tahun penilaian hanya diberikan kepada Pegawai Perubatan dan Pegawai Pergigian wanita yang pernah mengambil Cuti Tanpa Gaji (CTG) atau Cuti Separuh Gaji (CSG) untuk menjaga anak tidak melebihi 90 hari dalam tahun penilaian sebagaimana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2014;

d. Memperolehi markah purata LNPT tidak kurang daripada 85% bagi tiga (3) tahun kalender terkini berturut-turut (selain Perubatan dan Pergigian);

e. Berumur tidak melebihi 50 tahun bagi permohonan kursus peringkat Sarjana ATAU tidak melebihi 45 tahun bagi permohonan PhD;

f. Bebas daripada sebarang pertuduhan dan tindakan tatatertib;

g. Telah mengisytiharkan harta; dan

h. Calon bukan merupakan Peminjam Tegar Pinjaman/ peminjam yang disenaraihitamkan oleh JPA atau Badan-badan pinjaman Kerajaan lain


Soalan ?

Bagaimanakah cara-cara memohon?

Jawapan

Sila rujuk panduan dan manual di Bahagian Makluman pada sistem ehlp.


Soalan ?

Bilakah tarikh tutup permohonan?

Jawapan

Permohonan adalah secara online sepenuhnya bagi Sesi Akademik Tahun 2021/2022. Sila rujuk tarikh-tarikh penting pada Syarat Tawaran A di sistem eHLP.


Soalan ?

Siapakah Ketua Jabatan saya?

Jawapan

Senarai Ketua Jabatan adalah seperti di Lampiran B (mengikut program masing-masing). Sila pastikan emel Ketua Jabatan adalah betul kerana emel ini akan digunakan untuk penghantaran pautan sokongan.


Soalan ?

Adakah saya perlu menghantar permohonan secara hard copy?

Jawapan

Tiada dokumen hard copy yang perlu dihantar mulai penawaran Iklan Sesi Akademik Tahun 2021/2022 memandangkan permohonan adalah secara online sepenuhnya. Setelah permohonan diisi dengan lengkap dan dihantar di sistem eHLP, calon wajib mengemukakan dokumen tambahan mengikut syarat-syarat Program ke emel yang telah dinyatakan di Lampiran B bagi mengelakkan permohonan ditolak.


Soalan ?

Saya telah menekan butang di dalam sistem permohonan dan kemudian mendapati maklumat yang diisi adalah salah, apa yang perlu saya lakukan?

Jawapan

Semua permohonan yang telah dihantar tidak boleh dikemaskini lagi. Disarankan pemohon klik butang simpan terlebih dahulu dan mengemaskini sebarang maklumat sebelum menekan butang hantar. Pemohon juga dinasihatkan untuk merujuk kepada Unit Sumber Manusia terlebih dahulu sebelum membuat pengisian maklumat perkhidmatan seperti lantikan, LNPT dan Cuti Tanpa Gaji/ Cuti Separuh Gaji kerana jika pengisian tidak tepat menyebabkan permohonan [TIDAK BERJAYA]. 

(Sila hubungi pihak urus setia jika Unit Sumber Manusia tiada dalam sistem eHLP)


Soalan ?

Bagaimanakah saya boleh mengetahui keputusan permohonan Cuti Belajar dan bilakah boleh saya ketahui?

Jawapan

Semakan untuk calon layak temu duga dan keputusan tawaran boleh disemak melalui sistem eHLP pada tarikh yang ditetapkan di dalam Syarat Tawaran A.


Soalan ?

Apakah yang patut dilakukan setelah sesi temu duga?

Jawapan

Semakan untuk calon layak temu duga dan keputusan tawaran boleh disemak melalui sistem eHLP pada tarikh yang ditetapkan di dalam Syarat Tawaran A. Pemohon hendaklah peka dengan tarikh yang telah ditetapkan. Sebarang pindaan tarikh akan diumumkan di laman sesawang KKM, BPL dan eHLP.


Soalan ?

Bilakah tempoh sah tawaran CBBP dengan / tanpa HLP?

Jawapan

Tempoh sah tawaran bersyarat ini adalah mulai 2 April 2021 hingga 1 April 2022. Pegawai boleh memulakan pengajian pada mana-mana tarikh dalam tempoh ini tertakluk kepada kalendar akademik.


Soalan ?

Adakah penolakan tawaran CBBP dengan / tanpa HLP ini akan disenarai hitamkan?

Jawapan

​​​​​Ya, pegawai akan disenarai hitamkan selama dua kali penawaran


Soalan ?

Apakah yang perlu dilakukan jika bidang kursus dalam surat tawaran berbeza dengan surat tawaran Universiti?

Jawapan

​​​​​​BPL ambil maklum kerana penawaran dari Universiti adalah berbeza dengan surat tawaran walaupun skop pengajian adalah sama. Walau bagaimanapun, pegawai perlu mengemukakan surat pemakluman untuk tindakan BPL selanjutnya.


Soalan ?

Bolehkah pegawai menukar tempat pengajian?

Jawapan

​​​​​​Tidak boleh menukar dari Dalam ke Luar Negara dan sebaliknya tetapi jika penukaran antara Dalam Negara, dibenarkan selagi tempat pengajian tersebut diiktiraf.


Soalan ?

Bolehkah memulakan CBBP dengan menggunakan surat tawaran bersyarat yang diterima pada 2 April 2021?

Jawapan

Tidak boleh, perlu menggunakan surat kelulusan CBBP


Soalan ?

Jika pegawai telah menerima surat tawaran dari Universiti, apakah yang perlu dilakukan?

Jawapan

​​​​​​Pegawai perlu mengemukakan dokumen mengikut senarai semak sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh memulakan pengajian.


Soalan ?

Adakah dibenarkan jika pegawai memohon untuk menukar dari kaedah penyelidikan ke mixed mode?

Jawapan

​​​​​​Dibenarkan jika bidang pengajian yang sama.


Soalan ?

Bilakah pegawai akan menerima surat kelulusan CBBP?

Jawapan

Dalam tempoh 7 hingga 14 hari bekerja.


Soalan ?

Apakah yang perlu dilakukan bagi pegawai yang sedang melanjutkan pengajian secara sambilan?

Jawapan

​​​​​​Pegawai perlu mengemukakan pengesahan penukaran mod dari Universiti dan status terkini pengajian ke BPL.


Soalan ?

Di manakah pegawai CBBP tanpa HLP boleh dapatkan perjanjian?

Jawapan

​​​​​​Perjanjian CBBP tanpa HLP telah diposkan ke alamat rumah masing-masing. Jika pegawai tidak menerima perjanjian tersebut, mohon emel ke ehlp1@moh.gov.my.


Soalan ?

Jika tugasan rasmi yang melibatkan kes mahkamah, adakah dibenarkan?

Jawapan

Dibenarkan tetapi perlu mendapatkan kebenaran dari penyelia.


Soalan ?

Jika CBBP melebihi 12 bulan, bolehkah saya menyimpan GCR untuk tahun ini?

Jawapan

​​​​​Tidak boleh kecuali bagi CBBP genap 12 bulan.


Soalan ?

Jika tempoh CBBP melebihi 12 bulan, bolehkah pegawai menyimpan 7 hari cuti?

Jawapan

Ya, pegawai boleh menyimpan 7 hari Cuti Rehat untuk digunakan selepas tamat CBBP.


Soalan ?

Adakah pegawai akan ditempatkan di Jawatan Simpanan Latihan (JSL) secara automatik atau perlukah PTJ memohon ke BPL?

Jawapan

​​​​​​Bukan secara automatik dan tidak perlu permohonan dari PTJ. Kelulusan penempatan ke JSL mulai tahun 2019 adalah tertakluk kepada Jawatankuasa Penyelarasan Penempatan Pegawai Yang Diluluskan Cuti Belajar ke JSL, KKM


Soalan ?

Adakah pegawai layak menerima Elaun Pakaian Panas (EPP) dan menuntut bayaran pasport bagi pegawai yang ditawarkan CBBP di Luar Negara?

Jawapan
  • CBBP dengan HLP: layak dan kemukakan dokumen tuntutan ke BPL.
  • CBBP tanpa HLP: layak menuntut EPP dari PTJ tetapi tidak layak menuntut bayaran passport.

Soalan ?

Adakah pegawai layak menerima Elaun Perumahan Wilayah?

Jawapan

Tidak layak dibayar kepada pegawai yang mengikuti kursus melebihi tempoh tiga (3) bulan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil 11 Tahun 2001 dan akan digantikan dengan ITP


Soalan ?

Jika pegawai CBBP dengan HLP berulang alik ke Universiti pada jarak 60km, adakah layak menerima Elaun Penempatan?

Jawapan

Tidak layak, kerana tidak berpindah.


Soalan ?

Apakah dokumen yang perlu dihantar bagi Elaun Penempatan & Elaun Bantuan Keluarga?

Jawapan

​​​​​​Rujuk Garis Panduan Program Latihan Kepakaran Skim Pengurusan Dan Profesional KKM.


Soalan ?

Adakah pegawai layak menerima Elaun Pemangkuan semasa CBBP?

Jawapan

Elaun Pemangkuan tidak layak dibayar kepada pegawai yang mengikuti kursus melebihi 92 hari berturut-turut berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 Tahun 2009.


Soalan ?

Adakah kekananan pegawai terjejas semasa CBBP?

Jawapan

Kekananan diambil kira semasa CBBP


Soalan ?

Adakah pegawai layak menerima Elaun Tesis bagi pengajian kerja kursus?

Jawapan

Tidak layak, hanya dibayar bagi kaedah mixed mode / penyelidikan.


Soalan ?

Adakah dibenarkan penangguhan sebelum memulakan CBBP jika tawaran adalah di Luar Negara?

Jawapan

​​​​​​Pegawai perlu kemukakan permohonan ke BPL untuk tindakan selanjutnya.


Soalan ?

Apakah perbezaan pelanjutan dan penangguhan pengajian?

Jawapan
  • Pelanjutan adalah pemanjangan tempoh CBBP
  • Penangguhan adalah pegawai dikehendaki bekerja dan tidak dalam tempoh CBBP

Soalan ?

Di manakah pegawai boleh memuat turun Garis Panduan Program Latihan Kepakaran Skim Pengurusan Dan Profesional KKM?

Jawapan

Sila ke ehlp.moh.gov.my > dokumen muat turun > dokumen dalam pengajian > Tawaran A


Soalan ?

Bagaimanakah saya boleh hubungi BPL?

Jawapan
  • Emel: ehlp1@moh.gov.my
  • No tel: 03-88850694
PERHATIAN!
Mohon Baca Panduan Pengisian Borang Sebelum Membuat Permohonan