Digunakan untuk pengesahan akaun dan notifikasi permohonan
Minimum 6 aksara